ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީނަކަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

IMG-ce8136d7c0702ddf43b8f2bfef9965d4-V-01-755x435

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 2018 ޖެނުވަރީ 1 ން ފެށިގެން އެއް ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ފެކަލްޓީގެ ޑީނަކަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number