“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ ގެ ފަސްވަނަ ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި

IMG_2501

“FLIS ލެކްޗަރ ސީރީސް 2018″ ގެ ލެކްޗަރ ސީރީސް ގެ ފަސްވަނަ ލެކްޗަރ 15 މާރޗް 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ލެކްޗަރ ނަންގަވާދެއްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރެވެ. މި ލެކްޗަރ ގެ މަޢުލޫއަކީ ” ދަ އިސްލާމިކް ފެއިތް” އެވެ. މި ސީރީސްގެ ހަވަނަ ލެކްޗަރ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number