އާ ލެކްޗަރަރއެއް ފެކަލްޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި

IMG_4233

ފެކަލްޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއެއްގެ މަޤާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކީ އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ޞައުދާންއެވެ. މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ޞައުދާންއަކީ މީގެ ކުރިން މި ފެކަލްޓީގެ ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުންގެންދެވި ބޭފުޅެކެވެ. އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ޞައުދާން ފެކަލްޓީގެ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 23 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number