ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

އުސްތާޛު ނިމާލް މުހައްމަދު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯލްސެންޓަރ ޓުރެއިނިން ޕޮރުގުރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑު އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒްގެ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ

viber_image_2020-01-24_00-58-33

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number