ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ބާއްވަނީ

25 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަންސުޓޮޕް އެޑުމިޝަން ގައުމީ ޔިވާސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ހަވީރު 16:00 އިން 22:00 އަށް އޮންނާނެއެވެ. މިއިވެންޓުގައި ކެރިއާ ގައިޑެސް ދިނުމާއި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ސެޓފިކެޓު ހިލޭ އެޓެސްޓު ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ލިބެންހުން ނާނެއެވެ.

82496874_2496367957303439_6365489012706115584_o-725x1024

 

ޕޯސްޓްކުރީ

Faculty of Law & Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Law and Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: flis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number